Thông tin chi tiết

Ếch cây sần tay-lo - Theloderma stellatum - Taylor, 1962
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Ếch Cây
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • NT - (Sắp bị đe doạ) - Sách đỏ IUCN
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Ếch Cây
 • Nhái cây sọc
 • Ếch cây trung bộ
 • Nhái cây nong kho
 • Ếch cây sần ax-pơ
 • Nhái cây nhỏ
 • Ếch cây sần go-đon
 • Ếch cây mép trắng
 • Trang trước
  In bài