Thông tin chi tiết

Già đẫy lớn - Leptoptilos dubius -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Hạc - Họ Hạc
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • DD - Sách đỏ Việt Nam
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Hạc
 • Cò lạo ấn độ
 • Già đẫy java
 • Hạc cổ trắng
 • Trang trước
  In bài