Đuôi cụt bụng vằn - Pitta elliotii -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Sẻ - Ho-Anh Đuôi Cụt
Position
Special Species
No
Rare
 • T - (Threatened) - VN Red Book
 • Description

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
  Other Species Đuôi Cụt
 • Đuôi cụt đầu xám
 • Return
  Print