Thông tin chi tiết

Đuôi cụt bụng vằn - Pitta elliotii -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Đuôi Cụt
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • T - (Bị đe doạ) - Sách đỏ Việt Nam
 • Mô tả

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
  Các phân loài khác thuộc họ Đuôi Cụt
 • Đuôi cụt đầu xám
 • Trang trước
  In bài