Thông tin chi tiết

Ếch cây sần ax-pơ - Theloderma asperum - Boulenger, 1886
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Ếch Cây
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Ếch Cây
  • Nhái cây sọc
  • Ếch cây trung bộ
  • Nhái cây nong kho
  • Ếch cây sần go-đon
  • Nhái cây nhỏ
  • Ếch cây sần tay-lo
  • Ếch cây mép trắng
  • Trang trước
    In bài