Thông tin chi tiết

Cò lạo ấn độ - Mycteria leucocephala -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Hạc - Họ Hạc
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • VU - (Sẽ nguy cấp) - Sách đỏ Việt Nam
 • NT - (Sắp bị đe doạ) - Sách đỏ IUCN
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Hạc
 • Hạc cổ trắng
 • Già đẫy lớn
 • Già đẫy java
 • Trang trước
  In bài