Thông tin chi tiết

Đuôi cụt đầu xám - Pitta soror -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Đuôi Cụt
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phân loài khác thuộc họ Đuôi Cụt
  • Đuôi cụt bụng vằn
  • Trang trước
    In bài