Thông tin chi tiết

Apoderus sp.1 - -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Chân Khớp - Lớp Côn Trùng - Bộ Coleoptera - Họ Attelabidae
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Attelabidae
  • Hoplapoderus sp.1
  • Invovulus sp.1
  • Trang trước
    In bài