Thông tin chi tiết

Exillis sp.1 - -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Chân Khớp - Lớp Côn Trùng - Bộ Coleoptera - Họ Anthribidae
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Anthribidae
  • Autotropis sp.1
  • Urolabida histrionica
  • Trang trước
    In bài