Thông tin chi tiết

Cóc đốm - Kalophrynus interlineatus - Blyth, 1855"1854"
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Nhái Bầu
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Nhái Bầu
  • Nhái bầu becmo
  • Nhái bầu vân
  • Nhái bầu hâymon
  • Nhái bầu trơn
  • Trang trước
    In bài