Thông tin chi tiết

Yểng - Gracula religiosa -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Sáo
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • IIB - NĐ32/2006/NĐ-CP
 • Mô tả

   

   
  Các phân loài khác thuộc họ Sáo
 • Sáo sậu
 • Sáo đen, Sáo mỏ ngà
 • Sáo nâu
 • Sáo vàng
 • Sáo mỏ vàng
 • Trang trước
  In bài