Thông tin chi tiết

Sáo vàng - Ampeliceps coronatus -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Sáo
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Sáo
  • Sáo sậu
  • Sáo đen, Sáo mỏ ngà
  • Sáo nâu
  • Yểng
  • Sáo mỏ vàng
  • Trang trước
    In bài