Sáo nâu - Acridotheres tristis -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Sẻ - Ho-Anh Sáo
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

Other Species Sáo
  • Sáo sậu
  • Sáo vàng
  • Sáo mỏ vàng
  • Yểng
  • Sáo đen, Sáo mỏ ngà
  • Return
    Print