Thông tin chi tiết

Sáo sậu - Sturnus nigricollis -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Sáo
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 

 
Các phân loài khác thuộc họ Sáo
  • Sáo nâu
  • Sáo vàng
  • Sáo mỏ vàng
  • Yểng
  • Sáo đen, Sáo mỏ ngà
  • Trang trước
    In bài