Chích phương bắc - Phylloscopus borealis -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Sẻ - Ho-Anh Chim Chích
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

 
 
Other Species Chim Chích
 • Chích á châu
 • Chim chích nâu
 • Chích bụi rậm
 • Chích mày lớn
 • Chiền chiện đầu nâu
 • Chích hai vạch
 • Chích bông đuôi dài
 • Chích chân xám
 • Chích bông cánh vàng
 • Chích đớp ruồi mỏ vàng
 • Return
  Print