Thông tin chi tiết

Rắn lá khô đốm nhỏ - Calliophis maculiceps - Gunther, 1858
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Rắn Hổ
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Rắn Hổ
  • Rắn cạp nia nam
  • Rắn hổ mang
  • Rắn cạp nong
  • Hổ chúa
  • Trang trước
    In bài