Thông tin chi tiết

Chim chích nâu - Phylloscopus fuscatus -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Chim Chích
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Chim Chích
 • Chích á châu
 • Chích mày lớn
 • Chích bụi rậm
 • Chích phương bắc
 • Chiền chiện đầu nâu
 • Chích hai vạch
 • Chích bông đuôi dài
 • Chích chân xám
 • Chích bông cánh vàng
 • Chích đớp ruồi mỏ vàng
 • Trang trước
  In bài