Thông tin chi tiết

Cóc nhà - Duttaphrynus melanostictus - Schneider, 1799
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Cóc
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Cóc
  • Cóc rừng
  • Trang trước
    In bài