Khướu mào bụng trắng - Yuhina zantholeuca -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Chim - Bo-Anh Sẻ - Ho-Anh Khướu
Position
Special Species
No
Rare
Description

 

 

 
Other Species Khướu
 • Chuối tiêu đất
 • Khướu đầu trắng
 • Chuối tiêu ngực đốm
 • Khướu khoang cổ
 • Chuối tiêu đuôi ngắn
 • Khướu bạc má
 • Họa mi đất mỏ dài
 • Họa mi
 • Họa mi đất mày trắng
 • Khướu mỏ quặp mày trắng
 • Khướu bụi đầu đen
 • Lách tách má nâu
 • Chích chạch má vàng
 • Lách tách vành mắt
 • Họa mi nhỏ
 • Return
  Print