Rắn cạp nia nam - Bungarus candidus - Linnaeus, 1758
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dây Sống - Lop-Anh Bò Sát - Bo-Anh Có Vẩy - Ho-Anh Rắn Hổ
Position
Special Species
No
Rare
 • IIB - ND32/2006/ND-CP
 • Description

   

  Other Species Rắn Hổ
 • Rắn cạp nong
 • Hổ chúa
 • Rắn hổ mang
 • Rắn lá khô đốm nhỏ
 • Return
  Print