Thông tin chi tiết

Rắn cạp nia nam - Bungarus candidus - Linnaeus, 1758
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Rắn Hổ
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • IIB - NĐ32/2006/NĐ-CP
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Rắn Hổ
 • Rắn cạp nong
 • Hổ chúa
 • Rắn hổ mang
 • Rắn lá khô đốm nhỏ
 • Trang trước
  In bài