Thông tin chi tiết

Họa mi - Garrulax canorus -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Khướu
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 
Các phân loài khác thuộc họ Khướu
 • Chuối tiêu đất
 • Khướu đầu trắng
 • Chuối tiêu ngực đốm
 • Khướu khoang cổ
 • Chuối tiêu đuôi ngắn
 • Khướu bạc má
 • Họa mi đất mỏ dài
 • Khướu mỏ quặp mày trắng
 • Họa mi đất mày trắng
 • Lách tách má nâu
 • Khướu bụi đầu đen
 • Lách tách vành mắt
 • Chích chạch má vàng
 • Khướu mào bụng trắng
 • Họa mi nhỏ
 • Trang trước
  In bài