Thông tin chi tiết

Rắn bồng chì - Enhydris plumbea - Boie, 1827
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Bò Sát - Bộ Có Vẩy - Họ Rắn Mống
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Rắn Mống
 • Rắn mống
 • Rắn ráo thường
 • Rắn roi thường
 • Rắn ráo trâu
 • Rắn sọc dưa
 • Rắn bồng voi
 • Rắn leo cây
 • Rắn hoa cỏ vàng
 • Rắn khuyết lào
 • Rắn hoa cỏ nhỏ
 • Rắn khiếm xám
 • Rắn hoa cân vân đen
 • Rắn khiếm đuôi vòng
 • Rắn nước thường
 • Rắn khiếm vạch
 • Rắn hổ mây gờ
 • Rắn hổ đất nâu
 • Rắn sp ???
 • Trang trước
  In bài