Thông tin chi tiết

Chàng xanh - Hylarana erythraea - Schlegel, 1837
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Ếch Nhái Chính Thức
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Ếch Nhái Chính Thức
 • Ngoé, nhái
 • Ếch xanh
 • Ếch đồng
 • Chàng hiu
 • Ếch gáy dô
 • Chàng đài bắc
 • Ếch poi-lan
 • Hiu hiu
 • Cóc nước sần
 • Chẫu
 • Cóc nước mac-ten
 • Ếch suối
 • Trang trước
  In bài