Thông tin chi tiết

Chim xanh trán vàng - Chloropsis aurifrons -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Chim Xanh
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phân loài khác thuộc họ Chim Xanh
  • Chim nghệ ngực vàng
  • Chim xanh hông vàng
  • Chim nghệ lớn
  • Chim lam
  • Chim xanh nam bộ
  • Trang trước
    In bài