Thông tin chi tiết

Cắt nhỏ bụng hung - Microhierax caerulescens -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Cắt - Họ Cắt
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

Các phân loài khác thuộc họ Cắt
  • Cắt nhỏ họng trắng
  • Cắt bụng hung
  • Cắt lưng hung
  • Cắt lớn
  • Trang trước
    In bài