Thông tin chi tiết

Ếch poi-lan - Limnonectes poilani - Bourret, 1942
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Ếch Nhái - Bộ Không Đuôi - Họ Ếch Nhái Chính Thức
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • NT - (Sắp bị đe doạ) - Sách đỏ IUCN
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Ếch Nhái Chính Thức
 • Ngoé, nhái
 • Chàng xanh
 • Ếch đồng
 • Chàng hiu
 • Ếch gáy dô
 • Chàng đài bắc
 • Cóc nước sần
 • Hiu hiu
 • Cóc nước mac-ten
 • Chẫu
 • Ếch xanh
 • Ếch suối
 • Trang trước
  In bài