Thông tin chi tiết

Cắt nhỏ họng trắng - Polihierax insignis -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Cắt - Họ Cắt
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
 • LR - (Ít nguy cấp) - Sách đỏ Việt Nam
 • NT - (Sắp bị đe doạ) - Sách đỏ IUCN
 • Mô tả

   

  Các phân loài khác thuộc họ Cắt
 • Cắt nhỏ bụng hung
 • Cắt bụng hung
 • Cắt lưng hung
 • Cắt lớn
 • Trang trước
  In bài