Thông tin chi tiết

Bông lau tai vằn - Pycnonotus blanfordi -
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Dây Sống - Lớp Chim - Bộ Sẻ - Họ Chào Mào
Vị trí tìm thấy
Loài đặc hữu
Không
Quý hiếm
Mô tả

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các phân loài khác thuộc họ Chào Mào
 • Chào mào vàng đầu đen
 • Cành cạch lớn
 • Chào mào vàng mào đen
 • Cành cạch bụng hung
 • Chào mào
 • Cành cạch nhỏ
 • Bông lau tai trắng
 • Cành cạch đen
 • Bông lau họng vạch
 • Trang trước
  In bài