Thông tin chi tiết

Cá duồng - Cirrhinus microlepis - Sauvage, 1878

Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Gnathostomata - Lớp Actinopterygii - Bộ Cypriniformes - Họ Cyprinidae
Vị trí tìm thấy
Quý hiếm
 • Sách đỏ VN
 • Sách đỏ IUCN
 • Loài nguy cấp
 • Mô tả

  Thân hình thon dài, mình dày, phần sau dẹp bên. Đầu khá to, ngắn và rộng. Mõm ngắn, mút mõm có nốt sừng xếp theo hàng ngang. Không có râu. Mắt lớn vừa. Khởi điểm vây lưng trước khởi điểm vây bụng, vây lưng tia đơn không hóa xương, vây đuôi phân thùy sâu. Vẩy tròn nhỏ phủ toàn thân, đầu không vẩy. Đường bên hoàn tòa, phần sau nằm giữa trục thân. Thân vàng xám đến nâu, bụng trắng nhạt, vây lưng và vây đuôi xám nâu, rìa đỏ; vây ngực, vây bụng, vây hậu môn màu nâu xám, đỉnh vây hồng.

  Các phân loài khác thuộc họ Cyprinidae
 • Cá mè vinh
 • Cá vảy xước
 • Cá he đỏ
 • Cá mè lúi
 • Cá mại nam
 • Cá mè lúi nâu
 • Cá trôi trắng
 • Cá tựa mại
 • Cá duồng bay
 • Cá hồng nhau bầu
 • Cá cóc đậm
 • Cá trẳng
 • Cá cóc gai
 • Cá rầm đất
 • Cá cóc
 • Cá lòng tong đá
 • Cá ba kỳ
 • Cá lòng tong đỏ đuôi
 • Cá chép
 • Cá lòng tong pavi
 • Cá chuồn sông
 • Cá lòng tong sọc
 • Cá long tong sắt
 • Cá đông chấm
 • Cá ngựa nam
 • Cá đỏ mang
 • Cá linh ống
 • Cá cầy
 • Cá mè trắng
 • Cá dảnh trắng
 • Cá linh rìa sọc
 • Cá ngựa chấm
 • Cá linh rìa
 • Cá trắm cỏ
 • Cá chài
 • Cá mè hoa
 • Cá ét mọi
 • Trang trước
  In bài