Cá sặc điệp - Trichogaster microlepis - Gunther, 1861

Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Gnathostomata - Lop-Anh Actinopterygii - Bo-Anh Perciformes - Ho-Anh Belontiidae
Position
Rare
-
Description

Thân hình bầu dục hơi dài, dẹp bên nhất là cuốn đuôi; phần lưng lõm xuống ở gáy; đầu dẹp bên; mõm nhọn và hướng lên trên; miệng nhỏ, rạch miệng xiên cách xa viền trước mắt; răng trên 2 hàm nhỏ mịn; mắt to, nằm lệch về nửa trên của đầu; cạnh dưới xương trước mắt và xương nắp mang có răng cưa mịn, nhọn. Vây lưng nhỏ, gốc vây ngắn, khởi điểm gần gốc vây đuôi hơn mút mõm; phần gai cứng thấp hơn phần tia mềm; vây hậu môn phần gai trước thấp, phần tia mềm sau phát triển cao hơn; vây ngực dài quá khởi điểm vây bụng; vây bụng có gai thoái hóa, tia mềm thứ nhứt kéo dài quá mút vây đuôi và phân đốt rõ rệt; vây đuôi phân thùy cạn, mút cuối hơi tròn. Vẩy lược nhỏ phủ khắp thân và đầu, phần lộ ra của vẩy ở thân tròn; có nhiều vẩy nhỏ phủ lên gốc vây hậu môn và vây đuôi; đường bên hoàn toàn. Cá có màu đơn giản, phần lưng hơi thẫm, bụng nhạt, ở cá đực có 1 sọc đen từ mắt đến cuốn đuôi và chấm dứt bằng 1 đốm tròn.

Other Species Belontiidae
  • Cá sặc bướm
  • Cá bẫy trầu
  • Return
    Print