Cá chạch suối nam platy - Nemacheilus platiceps - Kottelat, 1990

Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Gnathostomata - Lop-Anh Actinopterygii - Bo-Anh Cypriniformes - Ho-Anh Balitoridae
Position
Rare
-
Description

Môi dưới liên tục hoặc với đường rạch nhỏ ở đầu mút; vẩy nhỏ; vây lưng có 8-10 tia phân nhánh; hậu môn gần gốc vây hậu môn hơn vây bụng; vây đuôi hơi lõm; có 12 – 16 vạch đứng không đồng đều, có độ rộng tương đương với khoảng cách vạch.

Other Species Balitoridae
  • Cá chạch suối nam
  • Return
    Print